Hovedseksjon

Vg3 Helsesekretær

Deltager i 3HSEA tar blodprøve av pasient

 - Møte pasienter og pårørende på en trygg og god måte

 - Laboratoriearbeid og prøvetaking

 - Blodprøver 

 - Sårstell

 - Skrive pasientjournal 

Mye kontorarbeid:

  - Betjene resepsjon

  - Lage timeavtaler

  - Svare på e-poster og telefoner

  - Bestille pasienttransport og tolketjenester 

 

Avdelingsleder Vg2 og Vg3