Hovedseksjon

Vg3 Helsesekretær

Deltager i 3HSEA tar blodprøve av pasient
  •  Møte pasienter og pårørende på en trygg og god måte
  •  Laboratoriearbeid og prøvetaking
  •  Blodprøver 
  •  Sårstell
  •  Skrive pasientjournal 
  •  Betjene resepsjon
  •  Lage timeavtaler
  •  Svare på e-poster og telefoner
  • Bestille pasienttransport og tolketjenester 

 

Avdelingsleder Vg2 og Vg3