Hovedseksjon

Språkstøtte

Prosjekt Tilrettelagt språkstøtte er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo VO Skullerud og Oslo VO Hovinbyen, finansiert av IMDi

Byrådet i Oslo ønsker at "flere deltakere i Oslo VO skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv". For å nå dette målet må det fokuseres på godt læringsmiljø, deltakermedvirkning og grunnleggende ferdigheter.
 
Flere av deltakerne ved Oslo VO Hovinbyen er på et språknivå i norsk som gjør det krevende å skulle for eksempel lese læreboka og få med seg alt i fagene. I tillegg er det krav om B2 for å få jobb som helse- og omsorgsarbeider flere steder i Oslo kommune og utenfor. Vi er derfor veldig glade for å kunne jobbe med dette, og utvikle metodikk som kan bidra til at våre kjære deltakere består fagene sine og når målene sine.

Prosjektet startet opp for vg1 i august 2023 og utvides vinteren 23/24 til å også gjelde vg2.

Det gjennomføres i et tolærersystem, hvor en språkstøttelærer er inne noen timer i uka i hver klasse. Denne læreren hjelper med å forenkle språket, bidra med læringsstrategier og høy metodevariasjon slik at deltakerne får mange muligheter til å utvikle språket sitt og lære seg pensum.

I prosjektet er vi så heldige å få samarbeide med to norsklærere fra Skullerud VO, og våre lærere er med i prosjektet i ulik grad. På dette viset får vi bygd en breddekompetanse i personalet, og ansatte med ulik bakgrunn bidrar inn. Vi skal også tilsette en lærer i 100 % stilling for å gjennomføre språkstøtte på vg2. I dette profesjonsfellesskapet skal vi sammen utvikle gode metoder for språkstøtte, og dette håper vi flere skoler vil kunne ha glede av i fremtiden.