Hovedseksjon

Vg2 Helseservicefag

  • Yte god service ovenfor pasienter, kollegaer og kunder 
  • Arbeide raskt, effektivt og nøyaktig 
  • Jobbe med mennesker i ulike livsituasjoner og ulik kulturbakrgrunn 

Avdelingsleder Vg2 og Vg3

Kari Helstad 

kari.helstad@osloskolen.no 

Hvordan søke læreplass

Du søker læreplass gjennom søkeportalen Aspirant

https://soknad.olkweb.no/oho 

Krav til søkere som ønsker læreplass:

  1. Gode holdninger - Motivasjon for læretid 
  2. Gode norskkunnskaper - karakteren 3 eller bedre
  3. Bedre enn karakter 2 i programfagene - karakteren i yrkesfaglig fordypning betyr mye
  4. Max 1 stryk/IV i fellesfag
  5. Lavt fravær 

Eksterne søkere må søke via Oslo VO Servicesenter