Hovedseksjon

Vg2 Helseservicefag

 • Yte god service ovenfor pasienter, kollegaer og kunder 
 • Arbeide raskt, effektivt og nøyaktig 
 • Jobbe med mennesker i ulike livsituasjoner og ulik kulturbakrgrunn 

Avdelingsleder Vg2 og Vg3

Kari Helstad 

kari.helstad@osloskolen.no 

Hvordan søke læreplass

Du søker læreplass gjennom søkeportalen Aspirant

https://soknad.olkweb.no/oho 

Krav til søkere som ønsker læreplass:

 1. Gode holdninger - Motivasjon for læretid 
 2. Gode norskkunnskaper - karakteren 3 eller bedre
 3. Bedre enn karakter 2 i programfagene - karakteren i yrkesfaglig fordypning betyr mye
 4. Max 1 stryk/IV i fellesfag
 5. Lavt fravær 

Eksterne søkere må søke via Oslo VO Servicesenter 

Fag på Helseservicefag

Programfag

 • Helse og sykdom 
 • Kommunikasjon og samhandling 
 • Yrkesliv i helseservicefag
 • Yrkesfaglig fordypning Vg2

Fellesfag

 1. Norsk
 2. Samfunnskunnskap