Hovedseksjon

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering (RKV) er en vurdering på dine tidligere erfaringer, alt fra jobberfaring, skole og fritid. Voksne fra og med 25 år kan få realkompetansevurdering.

Les mer om RKV på:

 

Veiledning om realkompetansevurdering

Snakk med din rådgiver om du er deltaker her på Hovinbyen VO.

 

Om du ikke er deltaker hos oss, tar du kontakt med Karriere Oslo!