Hovedseksjon

Om deltakerrådet

Oslo VO Hovinbyen har ett deltakerråd for våre deltakere i videregående opplæring.Det er viktig at deltagere er med på å bestemme over sin skolehverdag. Sånn skal det være i et demokratisk samfunn.


Deltakerrådets mandat er å sikre deltakerrepresentasjon og medbestemmelse i ulike prosesser. På møtene tas det opp nye ideer eller noe som deltagerne ønsker å endre på i klassen eller på skolen. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker deltagerråd kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Deltakerråd kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at deltakerråd representerer alle deltakere ved skolen, og de vedtak som deltakerråd gjør, er et uttrykk for deltagakernes vilje. På den måten har deltakerne innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak deltagerrådene gjør.

Les mer om deltakerråd/elevråd på Elevråd.no