Hovedseksjon

Om skolen

Vi starter høsten 2023, og har ca 450-500 deltakere. Vi holder til i flotte, nye lokaler i Kabelgata 8 på Økern, med gode moderne undervisningsrom.

Tilbudet

Høsten 2023 omfatter tilbudet vårt yrkesfagopplæring innen helse- og oppvekstfag, på sikt vil vi tilby et bredt opplæringstilbud innen yrkesfag. Ved innføring av fullføringsreformen vil modulbasert opplæring innen yrkesfag organiseres fra Oslo VO Hovinbyen.

Oppdraget

Vårt oppdrag er å bidra til at voksne gis mulighet til å være aktive deltakere og bidragsytere i samfunns- og arbeidsliv. Ved å tilby god og relevant opplæring skal vi bidra til å styrke deltakernes forutsetninger for å lykkes. Vi jobber for å gi deltakerne den kompetansen de trenger for å kunne få en varig tilknytning til arbeidslivet.

Ansatte

Vi har engasjerte, erfarne og dyktige ansatte som jobber målrettet for at deltakerne skal tilegne seg god kompetanse og gode læringsstrategier, slik at de mestrer utfordringene de blir møtt med både i  samfunnet og arbeidslivet. Våre lærere ønsker at hver enkelt deltaker skal lykkes og nå sine mål.

Velkommen til Oslo VO Hovinbyen!