Hovedseksjon

Bli vikar hos oss

FrontCore - Voksenopplæring i klasserom

Oslo VO Hovinbyen trenger til enhver tid en oppdatert pool med tilkallingsvikarer. Alle aktuelle tilkallingsvikarer blir ansatt på rammekontrakter, og skal først og fremst dekke skolens behov for vikarer ved korttidsfravær. 

Avdelingene våre har ulike behov, og vi ser særlig etter deg som har kompetanse i noen av følgende: 

 - Helse- og oppvekstfag, gjerne kombinert med pedagogikk

 - Lærer med kompetanse i ett eller flere av følgende fag; engelsk, norsk, norsk som andrespråk, matematikk og naturfag

 - Spesialpedagogikk

Vikarinnkallere

Kari Helstad 

kari.helstad@osloskolen.no 

 

Runa Næss Thomassen

runa.thomassen@osloskolen.no 

 

Send epost med søknad og CV til vårt postmottak.