Hovedseksjon

Verdensdagen for psykisk helse ble markert

plakater

I klasse 1HOC har de hatt kafédialog hvor de drakk kaffe, spiste twist og kjeks. Deltakerne jobbet i grupper med oppgaver fra nettstedet til verdensdagen, og takket for at psykisk helse blir satt på dagsorden.

Læreren skrøt godt av de aktive deltakerne som alle bidro konstruktivt til arbeidet. Det var god begrepslæring med så mange nye ord.

Oppgavene kan du finne her: https://www.verdensdagen.no/ressurser/36-sporsmal-for-a-komme-naermere-hverandre

 

deltakere i klasserommet

deltakere i klasserommet

deltakere i klasserommet