Hovedseksjon

Menn i Helse-prosjektet

Ved Oslo voksenopplæring Hovinbyen vil vi skoleåret 2024-2025 tilby opplæring i helsefagarbeiderfaget ihht prosjektet Menn i helse. Inntaket til denne opplæringen skjer i prosjektet. Se https://mennihelse.no/

De har sendt oss et nyhetsbrev i juni 2024.Nyhetsbrev - Menn i helse Oslo - Juni 2024.pdf