Hovedseksjon

Husk! Dette er det aller viktigste:

 • Forbered deg til timen
 • Møt presis til undervisning 
 • Følg med i timene. Still spørsmål når du ikke forstår
 • Vær konsentrert 
 • Delta aktivt
 • Les læreboka først, før du bruker andre kilder
 • Lag ordsliste over nye ord og begreper
 • Oversett fagtekster og oppgaver du ikke forstår til eget morsmål. Bruk oversettelsesprogrammet i Word eller Google Translate
 • Spør deg selv: Forstår jeg det læreren sier? Forstår jeg det jeg leser? Hva må jeg lære/hva er kompetansemålet? Hvorfor er det jeg leser viktig? Kan jeg oppsummere/gjengi det jeg har lest?
 • Repeter det du har lært
 • Snakk med faglærer når du ikke forstår det du leser/det du hører
 • Ta notater. Da husker du bedre