Hovedseksjon

MVOV ved OVH

 

 

Helsearbeiderfaget ved Oslo VO Hovinbyen

Fra 1. august 2024 tilbys helsearbeiderfaget ved Oslo VO Hovinbyen etter modulstrukturerte læreplaner. Opplæringen består av fire moduler i helsearbeidefaget og modulen i norsk og samfunnskunnskap.

 

 

Læreplaner

Læreplan i helsearbeiderfaget: https://www.udir.no/lk20/HEA05-01

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap:

https://www.udir.no/lk20/GNS01-01

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for språklige minoriteter: https://www.udir.no/lk20/GNS02-01

 

 

Opplæring

Opplæringen er praksisbasert og tilbys både på skolen og i bedrift. Godkjente moduler kan dokumenteres med kompetansebevis.

 

 

Sluttvurderinger

Du må bestå skriftlig teorieksamen før du meldes opp til fagprøven.

 

 

Mer informasjon

Om helsearbeiderfaget som yrke: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/helsefagarbeider

Om hvordan å søke denne utdanningen i Oslo: https://servicesenter.oslovo.no/tilbud/videregaende/videregaende-for-voksne/

Om modulstrukturert opplæring for voksne: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/modulstrukturert/#a213195