Hovedseksjon

Om MFY

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) prøves nå ut som en alternativ modell for Vg3 / opplæring i bedrift. Utprøvingen er en del av det nasjonale Modulforsøket (2017–2024) som styres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. MFY er også et av de viktigste tiltakene i Fullføringsreformen. Fra høsten 2024 vil MFY være en del av det ordinære tilbudet innen videregående opplæring for voksne i Oslo.

Modellen skiller seg fra ordinær yrkesfaglig opplæring på tre hovedområder:

All opplæring er i bedriften
I denne modellen knyttes all opplæring til den daglige, praktiske aktiviteten i bedriften. Opplæringen starter direkte på Vg3-nivå.

Programfag og fellesfag er integrert i moduler 
Det er utviklet egne forsøkslæreplaner for MFY der all opplæring, både programfag og fellesfag, er bygd opp i et visst antall moduler som må bli godkjent før en kan melde seg opp til fagprøven. Alt fagstoff er relevant for det faget en ønsker å ta fagbrev i. Læreplanene ligger på udir.no: 

Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2017 – 2024

Fleksibilitet
Alle som deltar i MFY blir kartlagt ved inntaket for å finne ut hva som er nødvendig å få opplæring i. Opplæringen varer frem til alle modulene (i byggfagene også kunnskapstest) er godkjent. Modulene kan tas i ulikt tempo og i mer eller mindre fri rekkefølge.

Målgruppen

Målgruppen for MFY er voksne over 20 år med fullført grunnskole, uten formelle kvalifikasjoner i videregående opplæring og/eller uten varig tilknytning til arbeidslivet.

Kombinasjonsforsøket

Kombinasjonsforsøket prøver ut modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) med deltakere som fremdeles tar fag i forberedende voksenopplæring (FVO).

Målgruppen for kombinasjonsforsøket er voksne over 20 år uten fullført grunnskole.

Fagtilbudet i MFY i Oslo

Lærefagene som så langt er etablert i modulforsøket i Oslo er:

  • Helsearbeiderfaget
  • Betongfaget
  • Gjenvinningsfaget
  • Salgsfaget
  • Renholdsoperatørfaget
  • Produksjonsteknikkfaget
  • Kokkfaget
  • Institusjonskokkfaget
  • Søknad og inntak

Du søker MFY ved å registrere søknad til videregående opplæring i Oslo Voksenopplæring. Rekrutteringen er avhengig av tilgang på læreplasser i godkjente lærebedrifter. Inntaket avgjøres etter gjennomført intervju med bedrift. Mer informasjon om søknad til MFY finner du her.

 

 

Informasjonsansvarlig

Sonja Popadic 

Fylkesprosjektleder MFY og kombinasjonsforsøket i Oslo

sonja.popadic@osloskolen.no 

Tlf.: 917 49 527