Hovedseksjon

Vg3 Apotektekniker

Hovinbyen apotek
  •  Serviceinnstilt. Like å møte nye mennesker hver dag 
  •  Vise respekt uansett kunde
  •  God fagkunnskap
  •  Veilede og informere 
  •  Være nøyaktig
  •  Travle arbeidsdager og mye ansvar 

Vg3 Apotekteknikk tilbys i år på Ullern Videregående skole

Vg3 Apotekteknikk - Ullern videregående skole

Avdelingsleder Vg2 og Vg3

Kari Helstad 

kari.helstad@osloskolen.no