Hovedseksjon

Vg3 Tannhelsesekretær

  •  Møte mennesker - være en trygg person. Gi trøst, veiledning og       informasjon til barn og voksne
  • Hjelpe tannlegen (Obs! Tåle blod!)
  • Ta røntgenbilder 
  • Laboratoriearbeid 
  • Klargjøre utstyr og instrumenter 
  • Lage timeavtaler via telefon
  • Administrasjon - skriving og journalføring 

Vg3 Tannhelsesekretær tilbys i år på Hersleb videregående skole

Vg3 Tannhelsesekretær - Hersleb videregående skole